Kontakt oss:

facebook   linkedin   google   mail

Handlekurven er tom

Kosmetiske produkter med vitamin A kan føre til negative helseeffekter

i kategorien Verdt å vite

Dette er hovedkonklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet.

Hvor kommer vitamin A fra? Den viktigste kilden til eksponering for vitamin A i befolkningen er mat, etterfulgt av kosttilskudd og kosmetiske produkter.

Det estimerte bidraget fra kosmetikk, basert på standard konsentrasjoner i produktene, er mest fremtredende for 13-åringer og voksne, henholdsvis 23 og 29 % av det øvre tolerable inntaksnivået på 3000 µg retinolekvivalenter/dag. Grunnen er at disse aldersgruppene antas å benytte flere typer kosmetiske produkter med vitamin A. Høyere konsentrasjoner av retinol og retinylestere i produktene vil gi en ytterligere økning av den totale eksponeringen for vitamin A.

Beregningene i risikovurderingen viser at for rundt 10 % av voksne kvinner vil inntak av vitamin A fra mat og kosttilskudd alene føre til en overskridelse av veiledende inntaksnivå. Bidraget fra bruk av kosmetikk med vitamin A kan øke denne andelen til rundt 75 %.

Bidraget fra kosmetikk er av spesiell bekymring for kvinner i fertil alder, hvor total eksponering over tolerable inntaksnivået før og under graviditet vil kunne øke risikoen for medfødte skader hos barnet. For personer som har økt risiko for redusert beintetthet, osteoporose og beinbrudd (spesielt kvinner etter menopausen), er det satt et lavere veiledende inntaksnivå på 1500 µg retinolekvivalenter/dag. Opptak av vitamin A fra kosmetiske produkter kan øke dersom huden er svekket eller skadet. Dette gjelder spesielt for personer som har atopisk eksem (dermatitt) eller tørr hud og for små barn med irritert/sår hud i bleieområdet.

Men de mest kritiske effektene for vitamin A-toksisitet synes å være risiko for medfødte skader hos barn (for eksempel kløvd leppe, åpen gane og hjerteforstyrrelser), effekter på beinbygningen (for eksempel osteoporose) og lokale effekter i huden.

P.S. Vi synes at det er viktig å nevne at Fructus Naturae ikke bruker vitamin A i sine produkter. Vitaminene vi bruker er C, E, B5 som antioksidanter og Q10 som regenererende komponenten til hudceller

Kilde: Vitenskapskomiteen for mattryghet (VKM) www.vkm.no