Kontakt oss:

facebook   linkedin   google   mail

Handlekurven er tom

Kosmetiske produkter med vitamin A kan føre til negative helseeffekter

i kategorien Verdt å vite

Dette er hovedkonklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet.

Hvor kommer vitamin A fra? Den viktigste kilden til eksponering for vitamin A i befolkningen er mat, etterfulgt av kosttilskudd og kosmetiske produkter.

Det estimerte bidraget fra kosmetikk, basert på standard konsentrasjoner i produktene, er mest fremtredende for 13-åringer og voksne, henholdsvis 23 og 29 % av det øvre tolerable inntaksnivået på 3000 µg retinolekvivalenter/dag. Grunnen er at disse aldersgruppene antas å benytte flere typer kosmetiske produkter med vitamin A. Høyere konsentrasjoner av retinol og retinylestere i produktene vil gi en ytterligere økning av den totale eksponeringen for vitamin A.

Huden - funksjon og struktur

i kategorien Verdt å vite

For å riktig ta vare på huden vår, bør vi kjenne først og fremst til hva huden består av og hvilken funksjon den har.

Huden er både kroppens mest synlige og største organ. Hudens overflate er hos en voksen person ca. 1,6 m2, veier ca. 3 kg og er således kroppens største organ.