Økologisk sertifisering

i kategorien Om økologisk kosmetikk

Med økologisk sertifisering menes det først og fremst at produktet ikke inneholder kjemiske stoffer som er skadelige for mennesker og miljøet. For det andre viser sertifisering at både produksjonsmåte og innpakning er produsert på en miljøvennlig måte.
 
Altså, kort sagt er sertifikat et garantibevis på at produktet er trygt å bruke og miljøvennlig i tillegg.

Det finnes flere sertifiseringsorganer, som har ulike tolkninger av hva et økologisk produkt er. Her har vi forsøkt å lage en kort oversikt over de som er mest kjente:

 
Soil Britiske Soil Association Organic sier at minst 95% av produktets ingredienser (bortsett fra vann og mineraler) og 20% av hele produktet målt i vekt må være økologisk.
 
 

USDAAmerikanske USDA Organic sier at et økologisk produkt må inneholde minst 95 % økologisk produserte ingredienser bortsett fra vann og salt. Om resten av ingrediensene ikke er mulig å skaffe fra landbruksopprinnelse, må de være sertifisert av USDA.
 
 
 
BDIH
Tyske BDIH, sier også at minst 95% av produktets ingredienser (bortsett fra vann og mineraler) målt i vekt, må være økologisk.
 
 
 
EcocertFranske EcoCert sier at minst 95% av produktets innhold (inkludert vann og mineraler) må være fra naturlig opprinnelse, 95 % av ingrediensene med vegetabilsk opprinnelse må være økologisk og 10% av produktets innhold må være økologisk.
 
 
BIOEt annet fransk sertifiseringsorgan Cosmebio sier det samme at minst 95% av produktets innhold må være av naturlig opprinnelse (inkludert vann og mineraler), mens 95 % av ingrediensene med vegetabilsk opprinnelse må være økologisk og i tillegg må 10% av hele produktet målt i vekt, være økologisk.
 
 ICEA
Ifølge italienske ICEA får man øko-vennlig sertifisering kun hvis produktets ingredienser ikke står på ICEAs “svarte-liste".
 
 
 
NATRUEIfølge NATRUE, har definisjonen "økologisk kosmetikk" ulik betydning som er avhengig av produktkategorier når det gjelder andel av økologiske ingredienser. For eksempel blir hårpleieprodukter kalt økologiske når de inneholder minst 3 % økologiske ingredienser av produktets innhold. Mens hudpleieprodukter blir kalt økologisk med minst 90 % økologiske ingredienser av produktets innhold, og i tillegg må de være vannfri.
 
DEMETERDet må nevnes at det også finnes en del kosmetiske produkter som er merket med Demeter logo. Dette betyr at produktet er kommet fra antroposofisk landbruk kalt biologisk-dynamisk produksjon. For å kunne kalle produktet et Demeter-produkt, må minst 90% av produktets ingredienser være Demeter-sertifisert og resten 10 % må være økologisk sertifisert av et godkjent sertifiseringsorgan.
 
debioHer i Norge har vi Debio som kontrollerer og godkjenner økologiske produkter. Ifølge Debio må produkter som skal markedsføres som økologiske ha minst 70 % av ingrediensene være økologisk godkjente landbruksprodukter (bortsett fra vann og mineraler).
 

Som man kan se, ser det ganske forvirrende ut når det gjelder begrepet om hva et økologisk produkt er. Men heldigvis for å definere begrepet for økologisk kosmetikk ble en harmonisert standard - COSMOS Standard grunnlagt. COSMOS-standarden er en internasjonal og internasjonalt anerkjent standard for økologisk kosmetikk, satt opp for å møte behovene til forbrukere, industri og miljø. Det ble stiftet i juni 2010 av flere sertifiseringsorganer: BDIH (Tyskland), COSMEBIO (Frankrike), Ecocert (Frankrike), ICEA (Italia) og Soil Association (Storbritannia).

For å få COSMOS økologisk sertifisering, må minst 95% av produktets ingredienser og 20% av hele produktet være økologisk. Dersom det er mulig å skaffe en ingrediens med landbruksopprinnelse, må de brukes, men ikke kjemisk. De øvrige ingrediensene må oppfylle strenge kriterier for å sikre at de ikke er skadelig for vår helse eller miljøet.
 

Fructus Naturae økologisk kosmetikk
 
Hvis vi ser på Fructus Naturae sine produkter gjennom COSMOS standartene, kan vi fastslå uten tvil at våre produkter inneholder minst 95-98 % sertifiserte økologiske ingredienser (bortsett fra vann og salt).